mapa


CATALUNYA

   Consell de Col·legis d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Cataluña
President: Sr. Ernest Oliveras i Aumallé
Buen Pastor, 5 - 08021 BARCELONA
Telèfon: 93 414 38 48
Fax: 93 414 33 68Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Presidenta:
D. Sra. Maria Rosa Remolà i Ferrer
Buen Pastor, 5 - 08021 BARCELONA
Telèfon: 93 240 20 60
Fax: 93 414 34 34
E-mail: informacio@apabcn.es
Web: http://www.apabcn.es/Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Girona
President: Sr. Ernest Oliveras i Aumallé
Santa Eugenia, 19 - 17005 GIRONA
Telèfon: 972 21 18 54
Fax: 972 21 52 16
E-mail: coaiatgi@coaiatgi.es
Web: http://www.coaiatgi.esCol·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida
President:
Sr. Pere Garrofé i Cirés
Enrique Granados, 5 - 25006 LLEIDA
Telèfon: 973 24 91 00 
Fax: 973 23 06 58
E-mail: caatlleida@caatlleida.com
Web: http://www.caatlleida.com/Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Tarragona

President: Julio Baixauli Cullaré
Rambla Francesc Macià, 6 - 43005 TARRAGONA
Telèfon: 977 21 27 99
Fax: 977 22 41 52
E-mail: secretaria@apatgn.org
Web: http://www.apatgn.org/Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Terres de L'Ebre

President:
D. Ramón Ferré Capellades
C/ Ronda del Docs núm 6 TORTOSA (TARRAGONA)
Telèfon: 977 44 37 80
Fax: 977 44 03 17
E-mail: susana2@caattebre.es

Web: http://www.catebre.cat/

   


Mapa